Sahanın gerekli keşifleri yapıldıktan sonra, alanın su ihtiyacını karşılayacak bir şekilde hesaplamalar yapılırken belirlenen

  • su kapasitesi,

  • su deposunun büyüklüğü,

  • hidrofor debisi ve basınç gücü,

  • kullanılacak pompa çeşitleri,

  • ana hat ve lateral boruların yerleri,

  • vana ve kontrol üniteleri

doğru şekilde yerleştirilmeli, dikimi yapılacak bitki gruplarının su ihtiyaçları ve en önemli alan m2 belirlenerek kullanılması gereken pop-up numaraları ve çeşitleri belirlenir. Arazi üzerine uygulanan projede sistem devreye alındığında üniform bir sulama elde edilerek basınçlı bir şekilde su yeşil alana püskürtülür ve sulama işlemi yapılır.